Facebook Connect

SỰ KIỆN GBVN


THỜI GIAN DIỄN RA SỰ KIỆN : 2020-12-26 ~ 2021-01-31

5

TOP GP - GOLD

Sự kiện dành cho các bạn cày kéo muốn có thêm AVATAR/GP/CASH, Sư kiện sẽ tổng kết TOP 5 nhân vật nhiều điểm GP và Gold nhất trong thời gian diễn ra
CHÚ Ý : Nhận thưởng sau khi kết thúc sự kiện
Các tài khoản gian lận với mục đích tăng GP và Gold nhanh nhất sẽ bị Block vĩnh viễn không cần báo trước

go to top